Ekologia

Szanowanie Å›rodowiska przez optymalne wykorzystanie energii oraz rozsÄ…dne gospodarowanie odpadami i ich minimalizacja, wpÅ‚ywa na obniżenie kosztów caÅ‚ego PrzedsiÄ™biorstwa. Wypracowanie tej Å›wiadomoÅ›ci wÅ›ród wszystkich pracowników POLIMEX PROFIL to wymierny zysk, którym wspólnie możemy gospodarować.

OsiÄ…gamy to poprzez:
- efektywne wykorzystanie surowców, wody i energii, by jak najmniej obciążać Å›rodowisko,
- ograniczanie iloÅ›ci odpadów i emisji z produkcji i innych dziaÅ‚aÅ„,
- zapewnienie wysokich standardów bezpieczeÅ„stwa pracownikom,
- promowanie postawy ekologicznej wÅ›ród pracowników,
- obligowanie dostawców do zachowaÅ„ proekologicznych,
- stały monitoring zasad wspierających ekologię w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa.