Produkty

PiankÄ™ spotkać możemy niemal na każdym kroku. Kojarzy nam siÄ™ z czymÅ› miÄ™kkim, komfortowym, wygodnym. ProponujÄ…c piankÄ™ naszym klientom staramy siÄ™ zrozumieć jego potrzeby, maksymalnie wniknąć w postawione przed nami zadanie i zaproponować dobre i przemyÅ›lane rozwiÄ…zania. Å»eby uÅ‚atwić naszym partnerom sprecyzowanie potrzeb i maksymalnie skrócić realizacjÄ™ projektu, podzieliliÅ›my obszar naszego dziaÅ‚ania na cztery gÅ‚ówne nurty .PaÅ„stwa codziennie pracujemy nad optymalizacjÄ… procesów i podnoszeniem jakoÅ›ci Å›wiadczonych usÅ‚ug.

 

FURNITURE
Inspirowani projektami naszych klientów, proponujemy, doradzamy i tworzymy wysokiej jakoÅ›ci rozwiÄ…zania dla szeroko rozumianego przemysÅ‚u mebli tapicerowanych. O ile klient wyraża takÄ… chęć, stajemy siÄ™ częściÄ… projektu odpowiedzialnÄ… za dobór pianki oraz technologii dla uzyskania optymalnego rozwiÄ…zania. Proponujemy piankÄ™ w każdej możliwej postaci – bloków, pÅ‚yt, formatek, ksztaÅ‚tek i elementów Å‚Ä…czonych z pianek lub innych elementów okoÅ‚o tapicerskich. DziÄ™ki dostÄ™powi do materiaÅ‚ów wielu producentów pianek w Polsce i caÅ‚ej Europie nasze możliwoÅ›ci ich doboru sÄ… praktycznie nieograniczone.

 

DREAM and MEDIC
Opracowujemy i dostarczamy nowoczesne i bardzo komfortowe rozwiÄ…zania dla producentów materacy. PoÅ‚Ä…czenie specjalistycznych pianek wysokoelstycznych, trudnopalnych, termoelastycznych z wysokiej jakoÅ›ci sprężynami typu bonell lub pocket, pozwalajÄ… osiÄ…gnąć szeroki wachlarz wkÅ‚adów materacowych. Naszymi partnerami w tego rodzaju projektach sÄ… zarówno producenci standardowych materacy jak i materacyków, niemowlÄ™cych dzieciÄ™cych oraz medycznych. Posiadamy wszelkie certyfikaty uprawniajÄ…ce do używania tych materiaÅ‚ów we wszystkich wspomnianych gaÅ‚Ä™ziach.

 

TECHNIC
Rozwijamy siÄ™ przez nowe wyzwania. PoszukujÄ…c ciekawych, nowych zastosowaÅ„ dla posiadanego parku maszynowego, rozwijamy wspóÅ‚pracÄ™ w dziedzinie technicznych zastosowaÅ„ dla pianek. PowoÅ‚aliÅ›my dziaÅ‚ technologiczno-wdrożeniowy, który otwarty na potrzeby rynku w zakresie opakowaÅ„ dla elektroniki, filtracji, motoryzacji, akustyki pozwoliÅ‚ rozwinąć wspóÅ‚pracÄ™ z partnerami w tym zakresie. NaszÄ… zaletÄ… jest ogromna elastyczność, która pozwala podejmować zarówno duże jak i maÅ‚e projekty, czÄ™sto bez koniecznoÅ›ci inwestycji w kosztowne formy i narzÄ™dzia. Naszymi klientami stali siÄ™ krajowi potentaci w zakresie serwisu sprzÄ™tu elektronicznego czy filtracji cieczy.

 

HOME
Pianki goszczÄ… w naszych domach. SpeÅ‚niajÄ… rozmaite funkcje w kuchni, Å‚azience czy garażu. Codzienne obowiÄ…zki domowe również inspirujÄ… do nowych poszukiwaÅ„. StÄ…d zrodziÅ‚ siÄ™ DziaÅ‚ Produkcji piankowych ksztaÅ‚tek wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Zmywaki, gÄ…bki, myjki dla dzieci, gÄ…bki samochodowe to finalne produkty naszych partnerów. Paleta ciekawych barw, wymyÅ›lnych ksztaÅ‚tów, specyficznych struktur pianek w poÅ‚Ä…czeniu z optymalizacjÄ… i maksymalnym wykorzystaniem materiaÅ‚u pozwalajÄ… proponować ciekawe i konkurencyjne produkty.